Tẩm quất các huyệt này có thể phòng bệnh

Xoa bóp huyệt Xoa bóp các huyệt này có thể phòng bệnh
Huyt đo là biu tượng ca sinh mnh con người, huyt đo ca con người có th tr liu cho rt nhiu nơi, ví d như khi ng người ta b tê cng đu, thì xoa bóp bm huyt là phương pháp tt nht, vy xoa bóp huyt đo có nhng công dng gì? Có nhiu phương pháp bm huyt không? Hãy đ tôi xem xét nhng câu hi này.
bm huyt
Xoa bóp bm huyt là mt b phn quan trng ca y hc Trung Quc, được dn dt bi lý lun y hc ca quê hương, da trên lý thuyết kinh lc và huyt đo, dùng xoa bóp làm phương pháp điu tr chính đ phòng nga các loi bnh. Xoa bóp bm huyt có th kích thích các huyt c th ca cơ th con người và kích thích khí ca các kinh lc, đ đt được mc đích đ thông kinh mch, kích hot các cơ quan ni tng, điu chnh các chc năng ca cơ th con người, tr tà và cường thân.
Chc năng
Xoa bóp bm huyt là mt phương pháp xoa bóp sc khe da trên lý thuyết ca y hc c truyn Trung Quc, nó ch yếu tp trung vào xoa bóp huyt kinh lc, và các k thut ca nó có tác dng xuyên thu mnh m.
phương pháp
Các k thut xoa bóp không nht quán, nhưng tóm li, có tám k thut thường được s dng: n, xoa, đy, gi, nhào, véo, run, đp và các phương pháp khác. Nên biết rng tám phương pháp trên không được s dng riêng l mà thường được thc hin kết hp vi nhau.
tham d
Tiêu hóa và tiếp thêm sinh lc cho d dày.
1. Đt hai ngón cái ca hai tay lên ngc, bn ngón còn li đt hai bên nách, nâng cơ ngc tương đi cng lên, nâng lên th lng, đng thi t trong ra ngoài, lp li 3 ln .
2. Dùng ngón tay cái ca c hai tay đy riêng t huyt Túc trung đến huyt Túc trung c hai bên, tiếp tc n dc theo khong liên sườn ra ngoài đến bên ngc, sau đó di chuyn xung mt khong liên sườn, ri bt đu t đường gia ca ngc đến khong liên sườn ra ngoài Đy nó sang bên ngc, tng bước mt.
3. Đy riêng t đường gia bng sang hai bên, t bng trên xung bng dưới, lp li 3 ln.
4. Dùng hai tay véo bng.
Thc hin t bng bên này sang bên đi din, véo bng trên và dưới mi bên mt ln. Khi véo, dùng hai tay nhc mt miếng cơ bng (da, mô dưới da và cơ), nh nhàng nâng lên và tm dng mt lúc, th ra và di chuyn v phía trước, sau đó nhc mt miếng cơ, th lng và thc hin. mt ln na, lp li 3 ln. 5. Dùng lòng bàn tay xoa bóp vùng bng, bt đu t gia bng, xoa bóp vùng bng theo chiu kim đng h ri xoay dn t trong ra ngoài, làm 30-50 ln. Sau đó vn ngược chiu kim đng h t ngoài vào trong 30 đến 50 ln. Thc tin đã chng minh các phương pháp xoa bóp trên có tác dng điu tr tt đi vi các bnh như đy bng, đau bng, tc ngc và ri lon chc năng tiêu hóa.
c cng
1. Chp các ngón tay gia, ngón tr và ngón đeo nhn ca bàn tay trái hoc phi li vi nhau, tìm các đim nhy cm vùng c đau (ch yếu cơ c đòn chũm, cơ hình thang, v.v.), xoa bóp t nh đến nng trong khong 5 phút . Nó có th được thc hin luân phiên bng tay trái và tay phi.
2. Dùng giy đánh vào vai và c t trên xung dưới và t dưới lên trên mnh và nhanh trong khong 2 phút.
3. Dùng ngón tay cái và ngón tr day n huyt Phong Trì và Kiến Kinh bên trái và bên phi trong 1 đến 2 phút.
4. Dùng ngón tay cái hoc ngón tr n huyt La sát (gia xương bàn tay th 2 và th 3 trên mu bàn tay, sau khp xương bàn tay 5 phút), tiếp tc 2 đến 3 phút khi có cm giác đau nhc.
5. Cui cùng, đu và c phi un cong v phía trước, phía sau, trái phi và xoay tròn, đng tác này nên được thc hin t t, không được dùng lc quá mnh.
Kinh nguyt không đu
1. Xoa lòng bàn tay: Hai lòng bàn tay tương đi gn nhau, xoa mnh 49 ln đ làm m lòng bàn tay và đ thông kinh mch Tam âm trên tay.
2. Xoa bóp huyt Tam âm giao: Nâng hai chân ca Nh lang lên và dùng ngón tay cái xoa bóp huyt Tam âm giao 49 ln, thông thường nhng bnh nhân b ri lon ni tiết thường có cm giác đau nhc rõ rt huyt này. Đim Tam âm giao là ba inch (khong bn ngón tay ngang) ngay phía trên đu ca mt cá trong, mép sau ca xương chày.
3. Xoa bóp huyt Tuyết Hi: Ngi thng lưng, gp đu gi, dùng ngón tay cái xoa bóp huyt Tuyết Hi cùng bên 49 ln, huyt Tuyết Hi cách li cu gia ca xương đùi 2 tc.
4. Xoa bóp vùng bng dưới: Dùng lòng bàn tay xoa nh vùng bng dưới 49 ln, trên bng dưới có các huyt Quan nguyên và Khí hi, huyt Quan nguyên nm ngay dưới rn 3 tc (ngang khong bn ngón tay). ); năm đim.
5. Xoa bóp huyt Thn khuyn trên eo: Đt hai lòng bàn tay v phía sau tht lưng, xoa bóp qua li huyt Thn khuyn 49 ln, huyt Thn khu cách quá trình xoay tròn ca giây 1 tc 5 phút. đt sng tht lưng.
Các bin pháp phòng nga
Tuina, c th là xoa bóp, hin là liu pháp y hc c truyn Trung Quc được s dng ph biến nht đ điu tr căng cơ c và tht lưng, gim mt mi và căng thng và các bnh khác. Trong s đó, nguyên tc xoa bóp huyt trong y hc c truyn Trung Quc là gì? Dưới góc đ tây y, nên hiu xoa bóp bm huyt như thế nào? "Huyt" là đim mu cht kết ni cơ, gân và xương. Theo quan đim ca y hc c truyn Trung Quc, b phn được gi là "huyt" trong y hc Trung Quc là khu vc chính thc hin xoa bóp và các phương pháp điu tr khác. So vi các b phn khác ca cơ th, chúng nhy cm hơn, hiu qu tr liu s tt hơn sau khi xoa bóp.
Tây y hin đi cũng có nhng nghiên cu v gii phu hc có liên quan, Tây y cho rng cái gi là huyt là nhng đim mu cht nơi “cơ, gân, xương” liên kết vi nhau, nếu thông qua xoa bóp ni lng đim mu cht này thì toàn b cơ bp s được thư giãn cho phù hp. Xoa bóp sai k thut có th gây đau, nếu ch xoa bóp đơn thun vùng da s gây tn thương, bnh nhân có th cm thy đau, nhưng nếu tìm được “đim mu cht” và khéo léo gy vài ln thì c người s thư thái. .
Đây là lý do ti sao mt s người cm thy khó chu, thm chí đau nhc cơ th vào ngày hôm sau sau khi xoa bóp, điu đó có nghĩa là k thut xoa bóp không chính xác hoc quá mc, sau khi xoa bóp đúng cách, nó s ch mang li cm giác thoi mái và thư giãn. Nên đưa xoa bóp vào qun lý chun hóa, ngành xoa bóp là mt hn hp, hu hết h chưa qua đào to và đánh giá chuyên môn, chưa nm vng cu trúc cơ th người và kiến ​​thc y hc chuyên môn, tác dng ca truyn thng Mát-xa Trung Quc cũng rt kém, thm chí còn làm bnh trm trng hơn. Nếu quc gia có th đưa xoa bóp xoa bóp vào qun lý tiêu chun, chng hn như vic làm được cp phép, v.v., thì điu đó s có li hơn cho công chúng hiu đúng v xoa bóp y hc c truyn Trung Quc và tránh các tai nn y tế do xoa bóp gây ra. Do đó, người dân nên đến các cơ s y tế chuyên nghip đ xoa bóp và nn xương.
Sau đây là các phương pháp xoa bóp c th
1. Đng tác chun b: Người bnh ngi trên ghế hoc đi văng, tư thế thng, nhìn thng v phía trước, hai tay buông thõng t nhiên, hai lòng bàn tay đt trên đùi, khp gi to mt góc 90 đ, hai chân dang rng bng vai, th lng toàn thân, hít th đu.
2. Bm xoa thái dương: Bm xoa thái dương xoay tròn theo chiu kim đng h, mi tun 1 nhp, khong 32 nhp. Tác dng ca cách xoa bóp này là gii phong hàn, gii cm ngoi tà, làm minh mn trí não và ci thin th lc, gim đau đu.
3. Xoa bóp huyt Bách hi: Huyt Bách hi nm chính gia đu, dùng lòng bàn tay trái hoc lòng bàn tay phi kp vào huyt Bách hi và xoay tròn, mi tun 1 nhp, tng cng 32 nhp. Mát-xa này có th h huyết áp, làm du tâm trí và làm thông não.
4. Xoa bóp huyt Fengchi: Dùng mt ch ca ngón tay cái ca c hai tay n và xoa bóp huyt Fengchi hai bên, xoay tròn theo chiu kim đng h, mi tun 1 nhp, khong 32 nhp.
5. Xoa bóp đu thông não: hai bàn tay và năm ngón tay tách t nhiên, dùng huyt đo ln lượt xoa bóp t trán đến sau tai, đi vòng cung t trước ra sau 1 nhp, khong 32 nhp. . Tác dng ca phép xoa bóp này là làm giãn gân ct, thông kinh lc, mát gan gii phong, h huyết áp, thông não.
6. Xoa bóp huyt Khúc trì đ h huyết áp: đu tiên dùng tay phi ri đi tay trái n xoa huyt Khúc trì khp khuu tay, xoay tròn 1 nhp, tng cng 32 nhp. Tác dng ca phương pháp này có th thanh nhit, h huyết áp.
7. Xoa bóp ngc Quan Quan: Đu tiên dùng ngón tay cái ca bàn tay phi n và xoa huyt Ni quan trên bàn tay trái, sau đó dùng tay trái n và xoa huyt Ni quan trên tay phi, xoa theo chiu kim đng h mt vòng. mt nhp và thc hin tng cng 32 nhp. Tác dng ca phương pháp này là làm thư giãn tim và m rng lng ngc.
8. Khí huyết giáng xung: Dùng ngón tay cái trái và phi ln lượt n và xoa huyt Túc tam lý bp chân trái và phi, đng thi xoay mt vòng 1 nhp, tng cng 32 nhp. Tác dng ca phương pháp này là làm tăng sinh lc cho lá lách và d dày, khiến khí huyết đi xung.
9. M rng lng ngc và điu chnh Khí: Người bnh th lng và buông thõng hai tay, sau đó nm tay không, gp khuu tay và nâng lên, nâng vai và ưỡn ngc v phía sau, cui cùng th lng và hi phc.
Kết lun: V hiu qu và công năng ca xoa bóp bm huyt, hôm nay tôi xin dng ti đây, tôi tin rng sau khi đc xong các bn s có nhiu hiu biết v xoa bóp bm huyt. Xoa bóp bm huyt có rt nhiu li ích, nếu bn b kinh nguyt không đu, xoa bóp lòng bàn tay,… Nếu bn gp phi các vn đ trên, hãy chn xem xoa bóp bm huyt.

 
Thăm dò ý kiến

Bạn có hài lòng với chất lượng dịch vụ của chúng tôi?

Thống kê
  • Đang truy cập34
  • Hôm nay8,224
  • Tháng hiện tại179,791
  • Tổng lượt truy cập6,886,761
Revosoft
Tẩm Quất Hội Người Mù TP Hà Nội Cơ sở 1
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây